Ten behoeve van de energiezekerheid in Nederland heeft het rijk besloten de zogenaamde Gasrotonde Nederland te realiseren. Hiervoor moeten gasvoorraden worden aangelegd. Als het aan TAQA Energy en het ministerie van Economische Zaken ligt, komt er een gasopslag in het Bergermeer gasveld onder Bergen http://www.gasopslagbergermeer.nl/cusimages/pdf/Infographic%20locaties%20gasopslag.pdf.

 

Voor het project is een puttenlocatie nodig. Deze is gepland in Bergen. Daarnaast is er nog een installatie ten behoeve van de compressie en gasbehandeling, waarvoor TAQA het oog heeft laten vallen op Alkmaar, op de Boekelermeer. Het idee is het praktisch lege gasveld weer opnieuw te vullen met gas uit Rusland. Daarmee zijn in de toekomst verschillende delen van Noord-West Europa verzekerd van energie. Het ministerie van Economische Zaken heeft dit project tot nationaal belang bestempeld en daarmee valt het onder de Rijkscoördinatieregeling. Het Rijk is dus het bevoegd gezag over te volgen planologische procedures en vergunningen. Uit het gasveld Bergermeer kan geen gas meer worden gewonnen. TAQA Energy wil het gasveld de komende jaren een tweede leven geven: het opslaan van gas. Ondergrondse gasopslag draagt er aan bij dat er altijd en overal voldoende gas beschikbaar is tegen een redelijke prijs. Bovendien is aardgas de schoonste fossiele brandstof. Gasopslag draagt bij aan een flexibeler energievoorziening en daarmee aan de inpassing van duurzame energie. Energie uit duurzame bronnen als zon en wind is niet altijd beschikbaar; aardgas kan dan als alternatief worden gebruikt om stroom te produceren.

 

Mijn rol bij deze tender is om de tendermanager, van één van de 4 partijen, te assisteren en vooral te kijken naar de complexiteit van het project, de bouwvolgorde, het plaatsen van grote en zeer zware componenten (60 ton) en te kijken hoe we met behulp van 3D-software en andere softwarepakketten de processen van dit complexe project in goede banen kunnen leiden.

5
TAQA Boekelermeer