Diensten

Ik ben inzetbaar voor de directie- en (interim) managementvoering van technische en/of automatiseringsprojecten. Ik ken dit soort trajecten van haver tot gort en heb ervaring met projecten boven de 200 mln euro. Dat deed ik recent nog voor een project in het Rotterdamse havengebied. Verder heb ik ervaring met:

 • Doorvoeren van reorganisaties.
 • Aansturen van complexe multidisciplinaire projecten.
 • Opstellen van een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp (VO en DO).
 • Maken van haalbaarheidsstudies.
 • Bedrijfsprocessen doorlichten op efficiency.
 • Volledig bouwmanagement (contractmanagement, onderhouden van contacten met aannemers en leveranciers, bewaken van budget en planning).

Als technisch specialist duik ik in de materie. Dat kan dankzij mijn achtergrond en ervaring als engineer. Het liefst ontwerp ik fabrieken en installaties  ‘from scratch’. Ik zorg voor het ontwerp van de totale technische installaties en maak ook de (geautomatiseerde) koppeling tussen bijvoorbeeld verschillende productielocaties. Dat deed ik recent voor een project van het Havenbedrijf Rotterdam, waar ik als technisch specialist verantwoordelijk was voor de koppeling van verschillende containerterminals. Ook was ik werkzaam als ontwerpleider op een project voor Schiphol. Hier was ik als technisch specialist betrokken bij de uitbreiding van landings- en rijbanen en de koppeling hiervan aan de centrale systemen, waaronder de verkeerstoren.

In mijn rol als consultant neem ik processen binnen (productie)organisaties onder de loep. Welke processen kunnen beter, makkelijker en efficiënter? Ik dring snel door tot de kern van de vraag. Op basis van gedegen onderzoek (cijfermatig en operationeel) breng ik advies uit voor gerichte verbetering. Met als resultaat een geoptimaliseerd proces waar de organisatie weer stappen mee kan zetten. Je kunt hierbij denken aan:

 • Haalbaarheidsstudies uitvoeren.
 • Inzichtelijk maken en terugdringen van faalkosten.
 • Optimaliseren van werkprocessen.
 • Afstemmen van werkprocessen tussen verschillende werkmaatschappijen.
 • Advies over optimalisatie en automatisering van fabrieken en productielijnen.