AANPAK

Betrokken_leidinggevende

Betrokken leidinggevende

Mijn stijl van leidinggeven is helder en transparant. Ik heb veel aandacht voor de opdracht en een sterke focus op het beoogde eindresultaat. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het team en bewerkstellig ik harmonie en vertrouwen tussen de teamleden. Niet alleen de belangen van het team hebben mijn aandacht. In de dagelijkse praktijk ben ik de manager die, als de situatie daar om vraagt, zijn PBM’s aantrekt om letterlijk het werkveld in te gaan.

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Heldere KPI’s houden mij op koers en zijn de basis voor het bereiken van resultaat, uiteraard binnen de kaders die ik heb gekregen. Maar resultaat is breder dan KPI’s alleen. Ook de beoogde doelen van de stakeholders houd ik in het vizier. Ik zie het als mijn taak om alle belangen af te wegen en mee te nemen. Dit voor een breed gedragen resultaat.

Werkmethodieken

Werkmethodieken

Via het VO werk ik gestructureerd toe naar het DO, om vervolgens het UO-traject aan te pakken. Bij deze laatste fase hoort ook het volledig testen en inbedrijfstellen van de installatie. Door mijn ervaring als engineer weet ik feilloos wat getest moet worden, waar en ook op welke wijze. Na deze fases ben ik niet uit beeld. Ook in de afronding zorg ik voor de juiste stukken die nodig zijn voor oplevering en overdracht.

Daarom De Fuijk Management & Consultancy