RWG heeft 1e fase afgerond


RWG is er trots op dat ze in 2013 als eerste containerterminal op de 2e Maasvlakte in testbedrijf zullen zijn. Na twee jaar voorbereiding voelde het goed om op 30 september 2011 te starten met de bouw. De eerste 500 meter diepzeekade, met een havenbekken op 20 meter, is gereed waardoor ze naar de volgende fase kunnen en een terminalcomplex neer gaan zetten. Volgens planning testen ze in 2013 de terminal en gaan we in 2014 officieel open.

 

Diepzeekades tot 40 m diep


Diepzeekades moeten van twee kanten tegen een stootje kunnen. Zowel de enorme krachten die aangemeerde containerschepen uitoefenen als de druk van het achterliggende grondmassief moeten ze de hele dag door kunnen weerstaan. Daarom zijn de kademuren opgetrokken uit 1,2 meter dik gewapend beton, tot 40 meter diepte. De kadewand steekt vervolgens twee keer dieper dan het havenbekken zelf: de bodem ligt op -20 m NAP. Om de krachten uit de beide richtingen aan te kunnen, staan ruim 200 palen van 55 meter en 900 palen van 35 meter schuin in de grond.

 

Geautomatiseerde terminal


RWG legt de lat hoog. Hun ambitie is een van de meest duurzame en geavanceerde terminals in de wereld te bouwen en de schepen betrouwbaar, groen, snel en voorspelbaar af te handelen, inclusief het vervoer naar het achterland.

 

Ze boeken logistieke- en milieuwinst door de terminal bijna volledig te automatiseren. Er zijn zaken die ze uit concurrentieoverwegingen niet kan onthullen, maar duidelijk is dat er een nieuwe generatie equipment op de markt komt. De AGV’s (Automated Guided Vehicles, computergestuurde voertuigen) zullen schoner en sneller containers verplaatsen van en naar de stacks (tijdelijke opslag).

 

Energieke kranen


Op de diepzeekades komen elf Super Post Panamax-kranen. Deze reuzen, die 1600 tot 2000 ton wegen, kunnen de allergrootste containerschepen lossen. De verwachting is dat veel energie voor de kranen groene energie zal zijn, waaronder andere windenergie. De kranen zullen ook anders laden en lossen. Tijdens het zakken van de container wordt energie gewonnen die wordt teruggevoerd naar het elektriciteitsnet van RWG.

 

Energie neutrale gebouwen


De gebouwen zijn energieneutraal met minimale CO2 – uitstoot, duurzaam, goed geïsoleerd en voorzien van driedubbel glas. Dit alles is nodig daar ze soms in de volle branding zitten.

 

De energie halen ze uit warmte-koudeopslag . De warmte van de zomer wordt in de bodem opgeslagen en pompen ze ’s winters weer op. De kou van de winter slaan ze ook op om dit ’s zomers weer voor koeling te gebruiken.

 

Feiten en cijfers


•             110 ha in 2013, op termijn groei naar 156 ha

•             1.15o meter diepzeekade (-2o NAP)

•             11 Super Post Panamax-kranen

•             55o meter binnenvaartkade (barge feeder) (-13 NAP)

•             3 barge feeder-kranen

7
De Fuijk Management & Consultancy sponsort KWF RWG bouwt containerterminal op de 2e maasvlakte